Oprávnění k poskytování zdravotních služeb (dále jen PZS)


Oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle platné legislativy vydává místně příslušný krajský úřad.

Kontaktní osoby pro vyřízení oprávnění a jeho změny na KÚ SČK:

AMBULANTNÍ

Ing. Martina Sirotková, MBA. - tel. 257 280 716, sirotkovam@kr-s.cz  - okr. Praha-východ, Mladá Boleslav

Lenka Michálková, DiS. - tel. 257 280 459, michalkova@kr-s.cz - okr. Praha-západ

Bc. Jan Huml, DiS. - tel. 607 049 155,  huml@kr-s.cz  - okr. Kladno, Příbram, Rakovník

Vendula Riegerová, DiS. - tel. 257 280 427, riegerova@kr-s.cz -  okr. Kutná Hora, Nymburk, Benešov

Bc. Miloslava Lukácsová - tel. 257 280 715, lukacsova@kr-s.cz - okr. Beroun, Kolín, Mělník

LŮŽKOVÁ

Bc. Jan Huml, DiS. - tel. 607 049 155,  huml@kr-s.cz

Ing. Martina Sirotková, MBA. - tel. 257 280 716, sirotkovam@kr-s.cz  - okr. Praha-východ, Praha - západ, Mladá Boleslav

Bc. Miloslava Lukácsová - tel. 257 280 715, lukacsova@kr-s.cz - okr. Beroun

LÉKÁRNY

Lenka Michálková, DiS. - tel. 257 280 459, michalkova@kr-s.cz

PŘEPRAVA PACIENTŮ NEODKLADNÉ PÉČE, ZDRAVOTNICKÁ DOPRAVNÍ SLUŽBA A ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Ing. Martina Sirotková, MBA. - tel. 257 280 716, sirotkovam@kr-s.cz


ZMĚNA OPRÁVNĚNÍ

Poskytovatel zdravotních služeb je povinen písemně oznámit příslušnému správnímu orgánu všechny změny týkající se údajů uvedených v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb a dále všechny změny týkající se údajů v dokladech předkládaných se žádostí o udělení oprávnění a předložit o těchto změnách doklady, a to do 15 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděl (§ 21 zákona č. 372/2011 Sb.).

ZRUŠENÍ REGISTRACE / ZÁNIK OPRÁVNĚNÍ

V případě, že chcete ukončit poskytování zdravotních služeb, jste povinni zažádat nejméně 60 dnů předem.

PŘERUŠENÍ POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Je možné nejdéle na dobu 1 roku, povinnost oznámit nejpozději 60 dnů předem. Po dobu přerušení je poskytovatel povinen zajistit předání kopie ZD vedené o pacientovi nebo výpis z této ZD nově zvolenému poskytovateli. Pokračování v poskytování zdravotních služeb je poskytovatel povinen písemně oznámit KÚ SČK.

POKRAČOVÁNÍ V POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Zemře-li poskytovatel a nejde-li o osobu uvedenou v § 16 odst. 2, může na základě jeho oprávnění k poskytování zdravotních služeb pokračovat v poskytování zdravotních služeb jiná fyzická osoba nebo právnická osoba - podmínky jsou uvedeny v § 27, zákona 372/2011 Sb.

Informace pro poskytovatele - Editace kontaktů a ordinační doby v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb/metodika