Kontakty

Kontakty

Ing. Helena Kováčová
ochrana přírody, NATURA, CITES
tel.: 257 280 268
kovacova@kr-s.cz

RNDr. Jana Štěpánková
ochrana přírody, NATURA, CITES
tel.: 257 280 487
stepankovaj@kr-s.cz

Ing. Kateřina Píchová
ochrana přírody, CITES
tel.: 257 280 362
pichova@kr-s.cz

Ing. Jitka Šebánková
ochrana přírody, CITES
tel.: 257 280 584
sebankova@kr-s.cz

Štěpánka Čílová
ochrana přírody, CITES
tel.: 257 280 379
cilova@kr-s.cz

Oddělení ochrany přírody a krajiny

Přílohy CITES

Přílohy CITES I–III

Podle stupně ohrožení jsou exempláře rozděleny do tří kategorií I až III.

  • CITES I: Zahrnuje na 500 druhů živočichů300 druhů rostlin, které jsou bezprostředně ohrožené vyhubením. Mezinárodní obchod s těmito druhy je zakázán a je povolován jen výjimečně (zoologické zahrady, vědecký výzkum, ...). Jedná se například o všechny lidoopy (gorila, orangutan, šimpanz), lemury, pandy a některé druhy medvědů, opic, velké kytovce a delfíny, o řadu druhů kočkovitých šelem (gepard, levhart, tygr aj.), oba druhy slonů, nosorožce, kabara pižmového, o řadu dravců, jeřábů, bažantů a papoušků, mořské želvy, určité druhy krokodýlů a ještěrů, velemloky, latimérie, o některé druhy kaktusů a orchidejí, některé palmy a vzácné exotické dřeviny (brazilské růžové dřevo aj.) a další druhy. Z fauny ČR sem patří orel královský, orel mořský, sokol stěhovavý a vydra říční.
  • CITES II: Zahrnuje na 4 000 druhů živočichů25 000 druhů rostlin, které by mohly být ohroženy, pokud by mezinárodní obchod s nimi nebyl regulován. Tato příloha obsahuje i druhy snadno zaměnitelné za exempláře CITES I. Patří sem všechny (kromě druhů zahrnutých v kategorii I) opice, kytovci, vydry a kočkovité šelmy, hroši, pekari, luskouni, řada druhů antilop, nandu pampový, plameňáci, všechny (kromě druhů zahrnutých v kategorii I) druhy dravců, sov, papoušků (s výjimkou andulky, korely a alexandra malého) a kolibříků, loskuták, rýžovník aj. ptáci, různé druhy želv, všichni (kromě druhů zahrnutých v kategorii I) krokodýli, leguáni, varani a hroznýšovití hadi, některé druhy exotických žab a ryb, motýlů, sklípkanů, měkkýšů, mořských korálů, všechny druhy (kromě druhů zahrnutých v kategorii I) orchidejí a kaktusů, některé agáve, aloe, sukulentní pryšce, tilandsie a masožravé rostliny, ženšen, některé dřeviny a další druhy. Z fauny a flóry ČR jsou do této kategorie kromě všech dravých ptáků (33 druhů zastiženo v ČR) a sov (12 druhů) zahrnuti vlk, medvěd, rys, kočka divoká, čáp černý, drop velký, pijavka lékařská, jasoň červenooký, celá čeleď vstavačovitých, sněženka podsněžník a brambořík nachový.
  • CITES III: Zahrnuje 220 druhů živočichů8 taxonů rostlin. Jedná se o druhy, které jsou ohroženy mezinárodním obchodem pouze v určitých zemích a jsou chráněny na návrh těchto zemí. Příkladem může být mrož lední (Kanada) či hyenka hřivnatá (Botswana) aj.

Přílohy CITES A–D

Evropská unie aplikuje přísnější ochranu pro CITES druhy, pro další ohrožené druhy vyskytující se na území EU a druhy, které by mohly ohrozit ekologickou stabilitu a u kterých chce zabránit jejich dovozu na své území. Byl proto vytvořen vlastní seznam CITES druhů kde jsou druhy rozděleny do kategorií A, B, C a D:

  • A – druhy CITES I + některé druhy CITES II: např. rys ostrovid, lev perský, tygr, ocelot velký, kočka divoká, zebra Grévyho, jak divoký, čáp černý, káně lesní, orel jestřábí, raroh velký, bažant perlový, papoušek šedý, ara zelený, ara vojenský, amazoňan kubánský, sýček lesní, střevíčník pantoflíček, želva sloní, želva žlutohnědá, ž. zelenavá, ž. vroubená.
  • B – druhy CITES II + některé CITES III + druhy ohrožující ekologickou stabilitu: např. tukan pestrý, ibis rudý, tučňák brýlatý, gazela písková, hroch obojživelný, mrož lední, fosa, skunk jižní, lenochod hnědokrký.
  • C – druhy CITES III: např. čírka obecná, antilopa jelení, nosál bělohubý, liška džunglová, šakal obecný.
  • D – neCITES druhy, u nichž EU monitoruje dovoz na své území: např. lasice horská, kachna madagaskarská, bažant královský, holub peruánský, drozd černoprsý, čížek černý, karetka novoguinejská, prha chlumní, vachta trojlistá.

Od 1.5.2004 je ČR členskou zemí EU, proto jsou v ČR závazné seznamy kategorií A až D!


Zákaz komerčního využívání druhů z přílohy A, prokazování původu

Druhy z přílohy A je zakázáno jakkoli komerčně využívat (prodávat, nakupovat, směňovat,  inzerovat, vystavovat za peníze, používat je k reklamě apod.). Existuje však několik přesně daných případů (odchov v zajetí, předcitesový exemplář, záchranné programy ad.), kdy je z tohoto zákazu možné udělit výjimku. Takové výjimky udělují krajské úřady ve správním řízení, a pokud žadatel doloží všechny požadované údaje a splní požadavky směrnic EU, získá potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností (žlutý formulář). Tento dokument je platný po celém území EU. Exemplář musí být nezaměnitelně označen, aby ho bylo možné bezpečně přiřadit k vydanému dokumentu.

Zákaz komerčního využívání druhů A neplatí pro uměle vypěstované rostliny, starožitnosti a běžně chované druhy ptáků, např.:

  • Anas laysanensis (kachna laysanská), Branta ruficollis (berneška rudokrká), Branta sandvicensis (berneška havajská), Catreus wallichii (bažant Wallichův), Colinus virginianus (křepel virginský), Columba livia (holub skalní), Crossoptilon harmani (bažant ušatý), Cyanoramphus novaezealandiae (kakariki rudočelý), Lophophorus impejanus (bažant lesklý), Lophura swinhoii (bažant sedlatý), Oxyura leucocephala (kachnice bělohlavá), Psephotus dissimilis (synonymum P. chrysopterygius dissimilis, papoušek černočapkový), Syrmaticus ellioti (bažant Elliotův), Syrmaticus humiae (bažant Humeův).

(seznam viz příloha X. nařízení Komise č. 865/2006).

S legálně získanými exempláři B (legální dovoz do EU, odchov) se v EU smí obchodovat volně.

U všech exemplářů CITES platí povinnost na výzvu kontrolních orgánů prokázat jejich legální původ. Tato povinnost platí pro každého, kdo exemplář drží, nabízí k prodeji, zpracovává, přepravuje atd.