Knihy jiných vydavatelů, na jejichž tvorbě se Středočeský kraj podílel

Knihy jiných vydavatelů, na jejichž tvorbě se Středočeský kraj podílel

Středočeský kraj se podílí na vydávání celé řady populárně-naučných publikací, z nichž mnohé se zabývají problematikou životního prostředí. Na jejich tvorbě kraj spolupracuje s mnoha renomovanými autory (Václav Cílek, Pavel Mudra a další) a odbornými institucemi (AOPK ČR, CENIA). S finančním či autorským přispěním Středočeského kraje vznikly níže uvedené publikace.

Knihy jiných vydavatelů, na jejichž tvorbě se Středočeský kraj podílel: