Kontakty

Kontakty

Ing. Helena Kováčová
ochrana přírody, NATURA, CITES
tel.: 257 280 268
kovacova@kr-s.cz

RNDr. Jana Štěpánková
ochrana přírody, NATURA, CITES
tel.: 257 280 487
stepankovaj@kr-s.cz

Ing. Kateřina Píchová
ochrana přírody, CITES
tel.: 257 280 362
pichova@kr-s.cz

Ing. Jitka Šebánková
ochrana přírody, CITES
tel.: 257 280 584
sebankova@kr-s.cz

Štěpánka Čílová
ochrana přírody, CITES
tel.: 257 280 379
cilova@kr-s.cz

Oddělení ochrany přírody a krajiny

Aktuality z CITES

Zpět Papoušek šedý (žako) – novinky pro držitele exemplářů podléhajících CITES (předběžná informace)

Papoušek šedý (žako) – novinky pro držitele exemplářů podléhajících CITES

Jedním z nejčastěji chovaných živočichů, na něž se vztahuje regulace v obchodování podle mezinárodních úmluv a práva Evropské unie, je papoušek šedý (Psittacus erithacus). Vzhledem k novelizaci příslušných mezinárodních předpisů upozorňuje Krajský úřad Středočeského kraje držitele exemplářů tohoto druhu na znovuzavedenou povinnost registrace a nově také na zákaz obchodní činnosti vztahující se na tento druh. Účinnost těchto omezení se předpokládá od února 2017. Proto by si všichni držitelé měli ověřit, jaké dokumenty mají k jednotlivým exemplářům k dispozici, případně jaké si budou muset nově zajistit, aby splnili své zákonné povinnosti.

Níže je v dokumentech ke stažení k dispozici aktuální informace Ministerstva životního prostředí, která shrnuje postup pro jednotlivé druhy případů (registrace, žádost o výjimku). Krajský úřad zdůrazňuje, že na splnění povinnosti mají držitelé lhůtu 30 dní od nabytí účinnosti nového nařízení. To lze očekávat začátkem února 2017, příslušnou žádost by tedy držitelé exemplářů měli podat do začátku března 2017. Žádost nelze vyřídit na počkání, pro podání žádosti tedy není nutná osobní návštěva Krajského úřadu. Krajský úřad tak na rozdíl od připojené informace z MŽP doporučuje držitelům podat žádost písemně.Odkazy


Dokumenty ke stažení

CITES ve Středočeském kraji

Co je CITES

CITES je oficiálně používaná zkratka Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Někdy je tato úmluva označována také jako Washingtonská konvence podle místa, kde byla podepsána. Její úplný text naleznete v sekci Legislativa v oblasti ochrany přírody a krajiny.

CITES se vztahuje na živé organismy, na jejich části či výrobky z nich (výrobky z kožešin, kůží a kostí chráněných zvířat, sošky a řezby ze vzácných dřevin či slonoviny, výrobky tradiční asijské medicíny obsahující výtažky z chráněných živočichů či rostlin, gurmánské speciality aj).

Účelem úmluvy CITES je regulace mezinárodního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin. Tato regulace je nutná kvůli efektivní ochraně některých druhů před vyhubením v přírodě, protože jejich odchyt či sběr pro mezinárodní obchod je velmi rozsáhlý a je jedním z nejzávažnějších faktorů ohrožujících tyto druhy na přežití. Regulace obchodu je prováděna systémem vývozních a dovozních povolení (tzv. permity CITES), která vystavují příslušné výkonné orgány členských zemí.

V současné době má úmluva CITES již 180 členských zemí, Česká republika je členskou zemí od 1. 1. 1993.

Krajský úřad Středočeského kraje je příslušným orgánem pro registraci exemplářů CITES.


Dokumenty