O titul Vesnice roku 2018 v Programu obnovy venkova bojovalo ve Středočeském kraji 13 obcí. 

Vesnicí Středočeského kraje roku 2018 a zároveň držitelem Zlaté stuhy se stala obec Cítov

Vítěz krajského kola postoupil do celostátního kola soutěže.

Držitelé dalších stuh:

 • obec Drahouš (okres Rakovník) – Modrá stuha za společenský život
 • obec Pravonín (okres Benešov) – Bílá stuha za činnost mládeže
 • obec Svrkyně (okres Praha - západ) – Oranžová stuha za spolupráci se zemědělským subjektem

Dalšími oceněnými obcemi ve středočeském kole 24. ročníku soutěže Vesnice roku 2018 jsou:

 • obec Třebotov (okres Praha západ) – Diplom za vzorné vedení kroniky a Diplom za spolupráci se zemědělským subjektem na zadržování vody v krajině a zvyšování biodiverzity
 • obec Jinočany (okres Praha - západ) – Diplom za moderní knihovnické a informační služby a Diplom za všestranný rozvoj obc
 • obec Ledčice (okres Mělník) – Fulínova cena za kvalitní květinovou výzdobu v obci  a Diplom za podporu spolkového život
 • obec Kmetiněves (okres Kladno) – Diplom za revitalizaci veřejného prostranství pro volnočasové aktivity
 • obec Káraný (okres Praha - východ) – Diplom za udržování sokolských tradic
 • městys Louňovice pod Blaníkem (okres Benešov) – Diplom za podporu alternativních metod vzdělávání
 • obec Kamberk (okres Benešov) – Diplom za netradiční formy volnočasových aktivit
 • obec Libovice (okres Kladno) – Diplom za harmonické začlenění „JEDLÉHO PARKU" do okolní krajiny a Diplom za rozvíjení lidových tradic
 • obec Břežany (okres Rakovník) – Diplom za zachování historické paměti za pomoci nejmodernějších technologií
 • Cena naděje pro živý venkov – obec Ledčice (okres Mělník)
 • Koláčová cena – obec Drahouš (okres Rakovník)
 • Zlatou cihlou se v dobrovolné části soutěže oceňují příkladné stavby, realizované v duchu Programu obnovy venkova. Cílem vyhodnocení Zlaté cihly je získání evidence a přehledu o těchto stavbách, jejich ocenění a zveřejnění v každoročně vydávané propagační publikaci Stavby venkova. Krajská hodnotící komise se shodla v názoru, že Zlatou cihlu udělí obci Břežany (okres Rakovník) za stavbu „Špýchar – muzeum obce".

Dokumenty