Cílem podpory audiovizuálních děl je prezentovat přínos jejich realizace pro lokální ekonomiku a popularizovat region středních Čech jako destinaci pro individuální turistiku a poznávání po celý rok. Audiovizuální dílo je jedním z nástrojů propagace kraje, slouží ke zviditelnění lokací a k rozšíření filmové turistiky. Cílem není podpora vzniku audiovizuálních děl škol a školních filmů.

Žadatelem o podporu na realizaci audiovizuálního díla z rozpočtu Středočeského kraje může být pouze fyzická nebo právnická osoba v postavení producenta, nebo koproducenta díla.

Poskytnutí podpory se řídí Pravidly pro projednávání a hodnocení individuálních žádostí o podporu audiovizuálních projektů, schválenými usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 029-19/2022/ZK ze dne 31. 10. 2022. K podmínkám poskytnutí podpory více v návrhu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Středočeského kraje.

Kontakty

Ing. et Ing. Marta Vištiaková, MBA, MPA, tel. 257 280 272, e-mail: vistiakova@kr-s.cz

PROJEKTOVÝ A FINANČNÍ MANAŽER

PhDr. Adam Šrejber, Ph.D., tel. 257 280 218, e-mail: srejber@kr-s.cz

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ DOTACÍ A EKONOMIKY

zpět na začátek stránky

Dokumenty