PROGRAM 2022 PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU ROZVOJE DESTINAČNÍCH MANAGEMENTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 023-10/2021/ZK ze dne 25. 10. 2021 vyhlašuje hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková Program 2022 pro poskytování dotací na podporu rozvoje destinačních managementů Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje (dále jen „Program").

                                                                Žádost o dotaci je možné podávat v termínu
                                                 od 9. 12. 2021 od 9:00 hodin do 3. 1. 2022 do 16:00 hodin

Žádost o dotaci je nutné ve výše uvedené lhůtě podat:

V případě, že je žadatelem subjekt, který má zřízenou datovou schránku nebo je držitelem kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikovaného elektronického podpisu, je nutné žádost podat ve výše uvedené lhůtě v elektronické podobě včetně všech povinných příloh ve formátu pdf, a to

  • z datové schránky žadatele do datové schránky poskytovatele; v tomto případě nemusí být žádost elektronicky podepsána statutárním zástupcem žadatele,

     nebo

  • e-mailem do elektronické podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje; v tomto případě musí být žádost elektronicky podepsán statutárním zástupcem žadatele.

Identifikátor datové schránky Středočeského kraje: keebyyf 

E-mailová adresa elektronické podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje: podatelna@kr-s.cz

V případě, že je žadatelem subjekt, který nemá zřízenou datovou schránku a není držitelem kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikovaného elektronického podpisu, je nutné žádost podat ve výše uvedené lhůtě v písemné papírové podobě včetně povinných příloh a včetně žádosti včetně všech příloh v elektronické podobě na USB Flash disk nebo CD;  žádost včetně všech příloh a včetně USB Flash disku nebo CD musí být doručena do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21 v zalepené obálce, a to nejdéle do konce lhůty pro podávání žádostí.

Způsob podání žádosti a její povinné přílohy najdete v části:  Dokumenty ke stažení

Program je zveřejněn i na úřední desce Středočeského kraje od 1.11. 2021 do 3. 1. 2022.

zpět na začátek stránky

Dokumenty