PROGRAM 2023 PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU ROZVOJE DESTINAČNÍCH MANAGEMENTŮ

V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 036-19/2022/ZK ze dne 31. 10. 2022 vyhlašuje hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková „Program 2023 pro poskytování dotací na podporu rozvoje destinačních managementů Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje" (dále jen „Program")                                                             

Žádost o dotaci je možné podávat v termínu
 od 12. 12. 2022 od 9:00 hodin do 30. 12. 2022 do 12:00 hodin

Žádost o dotaci je nutné ve výše uvedené lhůtě podat:

V případě, že je žadatelem subjekt, který má zřízenou datovou schránku nebo je držitelem kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikovaného elektronického podpisu, je nutné žádost podat ve výše uvedené lhůtě v elektronické podobě včetně všech povinných příloh ve formátu pdf, a to

  • z datové schránky žadatele do datové schránky poskytovatele; v tomto případě nemusí být žádost elektronicky podepsána statutárním zástupcem žadatele,

     nebo

  • e-mailem do elektronické podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje; v tomto případě musí být žádost elektronicky podepsán statutárním zástupcem žadatele.

     Identifikátor datové schránky Středočeského kraje: keebyyf 

E-mailová adresa elektronické podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje: podatelna@kr-s.cz

V případě, že je žadatelem subjekt, který nemá zřízenou datovou schránku a není držitelem kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikovaného elektronického podpisu, je nutné žádost podat ve výše uvedené lhůtě v písemné papírové podobě včetně povinných příloh a včetně žádosti včetně všech příloh v elektronické podobě na USB Flash disk nebo CD;  žádost včetně všech příloh a včetně USB Flash disku nebo CD musí být doručena do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21 v zalepené obálce, a to nejdéle do konce lhůty pro podávání žádostí.

Způsob podání žádosti a její povinné přílohy najdete v části:  Dokumenty ke stažení

Program je zveřejněn i na úřední desce Středočeského kraje od 10.11. 2022 do 31. 3. 2023

Kontakty

Mgr. Dagmar Fialová, tel. 257 280 176, e-mail: fialovada@kr-s.cz

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU A KONCEPCÍ

Bc. Jessica Steinová, tel. 257 280 841, e-mail: steinova@kr-s.cz

SPECIALISTA PRO ŘÍZENÍ KONCEPCÍ V OBLASTI KULTURY

Ing. Veronika Veřtatová, tel. 257 280 157, e-mail: vertatova@kr-s.cz

ekonom

zpět na začátek stránky

Dokumenty