Rozcestník

V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 019-15/2022/ZK ze dne 25. 4. 2022 vyhlašuje hejtmanka Mgr. Petra Pecková Program 2022 pro poskytování dotací na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu (dále jen „Program").

Lhůta pro podávání žádostí o dotace je v Programu stanovena

                             od 10. června 2022 od 9:00 hodin do 8. července 2022 do 14:00 hodin

Způsob podání žádostí a jejich povinné přílohy stanovuje „Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2022 pro poskytování dotací na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu", který je nedílnou součástí tohoto Programu a který je uveden v Příloze č. 1 k tomuto Programu (dále jen „Metodický pokyn k podávání žádostí").

Za řádně podanou žádost se v případě, že je žadatelem subjekt, který má zřízenou datovou schránku nebo je držitelem kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikovaného elektronického podpisu, považuje žádost podaná v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace e-Dotace včetně vložení všech povinných příloh. 

Zároveň musí být samotná žádost – dokument vygenerovaný z aplikace ve formátu pdf zaslán na Krajský úřad Středočeského kraje datovou schránkou žadatele nebo elektronicky podepsán žadatelem nebo statutárním zástupcem žadatele a vložen do aplikace.

zpět na začátek stránky