Kontakty

Odbor informatiky / GIS

Ing. Veronika Burešová

tel.: 257 280 971

e-mail: buresova@kr-s.cz

mapový portál, mapový server, mapové a webové aplikace JS, data a publikace služeb, technická podpora pro uživatele

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Ing. Martin Brumovský

tel.: 257 280 520

e-mail: brumovsky@kr-s.cz

Digitální technická mapa kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství / GIS

Mgr. Ladislav Hofman

Tel.: 257 280 831

e-mail: hofman@kr-s.cz

data, publikace služeb, webové mapy

Odbor územního plánování a stavebního řádu / GIS

Bc. Vladimír Řezáč

tel.: 257 280 211

e-mail: rezac@kr-s.cz

data, publikace služeb, ÚPP, ÚPD

Odbor veřejné mobility / GIS

DiS. Pavel Klimeš

tel.: 257 280 155

e-mail: klimes@kr-s.cz

data, cyklokoncepce

Mapový portál - Informace

CO JE GIS?

Geografický Informační Systém (dále jen GIS) je systém, který umožňuje ukládat, spravovat, analyzovat a publikovat prostorová data, tzv. geografická data. Geografická data jsou vztažená k určitému místu na zemském povrchu a jejich poloha je definovaná souřadnicemi, více ZDE

GIS zjednodušuje a zpřesňuje orientaci nad prostorovými informacemi. GIS zrychluje a zkvalitňuje rozhodovací proces. GIS je zároveň účinným nástrojem pro snižování veřejného rozpočtu. Prakticky se uplatňuje ve všech odvětvích, zejména v oblasti životního prostředí, územního plánování, dopravy, investic, školství atd. Využívá se při vyhledávání prostorových informací, např. Katastr Nemovitostí (KN), Registr Územní Identifikace, Adres a Nemovitostí (RÚIAN), různé evidence (Evidence územně plánovací činnosti v iLAS, rejstřík školských zařízení, příspěvkové organizace, adresář obcí), a prostorových analýz atd.

HLAVNÍ ČINNOST GIS ODBORU INFORMATIKY

 • zajištění správy a publikace GIS úřadu
 • aktualizace geografických dat (ISKN, RÚIAN, ZABAGED, ISSDS)
 • provádění analýz geografických dat
 • příprava mapových podkladů pro výkon státní správy a samosprávy
 • odpovědnost za provoz Mapového portálu Středočeského kraje
 • odpovědnost za provoz mapových aplikací vytvořených vlastními silami
 • zajištění správy, tvorby a vývoje webových a mapových aplikací vyhrazených pro GIS
 • odpovědnost za obsah webových stránek vyhrazených pro GIS (intranet a internet)
 • podílení se na tvorbě strategických dokumentů úřadu dotýkající se GIS
 • technická podpora uživatelům (instalace SW, mapové výstupy, velkoformátový tisk)
 • provádění konzultační a metodické činnosti v rámci úřadu

Na tvorbě GIS úřadu se podílí i několik odborů. Jedná se především o Odbor životní prostředí a zemědělství, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Odbor územního plánování a stavebního řádu a Odbor veřejné mobility. Zmíněné odbory se podílí na tvorbě GIS především produkcí vlastních geografických dat, viz DATA. Zástupci odborů zároveň zajišťují jejich výdej a publikaci prostřednictvím mapových služeb. Mapové služby jsou k dispozici v záložce Prohlížecí služby.

VYUŽÍVANÁ TECHNOLOGIE

Platforma Esri

 • dodavatel: ARCDATA PRAHA, s.r.o.
 • využití: Desktopový a webový GIS
 • příklad: ArcGIS for Desktop (ArcMap, ArcGIS Pro), ArcGIS Enterprise, ArcGIS Online, , Web AppBuilder for ArcGIS (Developer Edition), Survey123 for ArcGIS, Collector for ArcGIS, ISKN Studio basic, Integrační modul ArcGIS – VITA
 • náklady: Technická podpora ZDE
 • odkaz: www.arcdata.cz

WebMap

 • dodavatel: Hydrosoft Veleslavín s r.o.
 • využití: Webový GIS
 • příklad: Povodňový plán, Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, Územně analytické podklady
 • náklady: Povodňový plán ZDE, Odborné činnosti související s agendou ÚAP ZDE
 • odkaz: www.hydrosoft.cz

Trimble

Ostatní technologie

 • Kristýna GIS (Uživatel: Odbor bezpečnostni a krizového řízení)