Kontakt

Vedoucí oddělení podpory a provozu
Petr Křivánek
tel.: 257 280 845
e-mail: krivanek@kr-s.cz

Popis činnosti

Samostatná působnost:

  • účelně hospodaří s výpočetní technikou a programovým vybavením a dává návrh na pořízení, přidělení, užití a vyřazení výpočetní techniky,
  • zajišťuje vztahy s dodavateli výpočetní techniky a programového vybavení v oblasti pracovních stanic a periférií, včetně nákupu, přejímky a servisu,
  • zajišťuje provoz výpočetní techniky v oblasti pracovních stanic a periférií včetně odstraňování závad a celkového servisu,
  • zajišťuje provoz programového vybavení na pracovních stanicích ve správě úřadu,
  • zajišťuje technickou podporu pracovních stanic a periférií ve správě úřadu,
  • zajišťuje správu a technickou podporu počítačové učebny, videokonferenční místnosti, zasedací místnosti Rady a jednacího sálu Zastupitelstva, odpovídá za provoz audiovizuální techniky v ostatních zasedacích místnostech úřadu, zajišťuje zápůjčky audiovizuální techniky,
  • zajišťuje podporu akcí organizovaných krajem mimo sídlo úřadu,
  • udržuje audiovizuální techniku, zajišťuje pravidelné kontroly a opravy, popř. revize na jednotlivých zařízeních,
  • připravuje podklady pro vydání osobních kvalifikovaných a komerčních certifikátů a komerčních serverových certifikátů pro komunikaci s informačními systémy státní správy, provádí jejich instalaci, správu, obnovu a jejich zneplatnění, vede seznam všech platných certifikátů,
  • zajišťuje podporu pro komunikaci s bankami.