Kontakt

Vedoucí oddělení správy aplikací a sítě
Ing. Málková Martina
tel.: 257 280 959
e-mail: malkova@kr-s.cz

Popis činnosti

Samostatná působnost:

 • zajišťuje správu a administraci klíčových subsystémů a aplikací úřadu prostřednictvím správců aplikací,
 • zajišťuje provoz, rozvoj a správu webových aplikací pro úřad,
 • zajišťuje provoz, rozvoj a správu webových aplikací pro příspěvkové organizace,
 • zajišťuje dokumentaci informačních systémů úřadu prostřednictvím CMDB (konfigurační databáze),
 • spolupracuje s Odborem Kancelář hejtmanky na technickém zajištění provozu webových aplikací a portálu kraje,
 • zajišťuje evidenci, správu a rozvoj webových stránek kraje,
 • zajišťuje správu a administraci geografických informačních systémů (GIS),
 • připravuje mapové podklady pro výkon státní správy a samosprávy,
 • koordinuje prezentaci dat v rámci úřadu,
 • koordinuje návrhy databází úřadu,
 • provádí administraci datových schránek a správu jejích uživatelů,
 • provádí objednávky, správu a evidenci SSL certifikátů pro webové aplikace a stránky,
 • zajišťuje podporu pro úřední desku,
 • zajišťuje komunikaci informačních systémů s Registrem smluv, Integrovaným informačním systémem státní pokladny a Rejstříkem podnikatelů v silniční dopravě,
 • zajišťuje na základě zákona o základních registrech logování přístupů k datům v Základních registrech a na základě písemné žádosti poskytuje výpis těchto údajů,
 • zajišťuje operativně provoz počítačové sítě úřadu, její údržbu a opravy závad,
 • zajišťuje provoz subsystémů a aplikací umístěných na serverech počítačové sítě,
 • provádí administraci datových sítí, administraci a aktualizaci databází a síťového aplikačního SW,
 • podílí se na řízení bezpečnosti IS/ICT ve spolupráci s Odborem bezpečnosti a krizového řízení,
 • zajišťuje realizaci externí bezpečnosti informačního systému úřadu, bezpečného přístupu na Internet a do dílčích sítí prostřednictvím komunikační infrastruktury veřejné správy,
 • provádí nezbytnou ochranu dat a informací podle zákona,
 • zajišťuje vztahy s dodavateli výpočetní techniky a programového vybavení v oblasti serverů a sítí, včetně nákupu, přejímky a servisu,
 • provozuje a koordinuje činnost svěřených částí komunikační infrastruktury úřadu a spolupracuje při jejím návrhu,
 • připravuje podklady pro vydání osobních kvalifikovaných a komerčních certifikátů a komerčních serverových certifikátů pro komunikaci s informačními systémy státní správy, provádí jejich instalaci, správu, obnovu a jejich zneplatnění, vede seznam všech platných certifikátů.