Vedoucí oddělení strategického rozvoje a podpory EGOV

tel.: 257 280 751
e-mail:

Samostatná působnost:

 • zajišťuje komplexní dokumentaci informačních systémů krajského úřadu (ISKÚ) v souladu s požadavky obecně závazných právních předpisů,
 • zajišťuje registraci Agendových informačních systémů (AIS) do Jednotného identifikačního prostoru (JIP),
 • provádí oznámení o vykonávané působnosti v agendě (prostřednictvím AIS RPP Působnostní) v souladu s požadavky zákona o základních registrech,
 • zajišťuje registraci systémů Informačního systému veřejné správy (ISVS) do IS o ISVS,
 • zajišťuje registraci uživatelů do JIP/KAAS včetně přidělování přístupů uživatelů do informačních systémů státní správy,
 • spravuje evidenci s přehledem agend, činnostních rolí a zaměstnanců do nich přiřazených,
 • vykonává agendu: A123 - Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy,
 • zajišťuje technologickou připravenost agendových informačních systémů na komunikaci se základními registry a spolupracuje s věcně příslušnými odbory na implementaci zákona o základních registrech,
 • zajišťuje technologickou připravenost agendových informačních systémů na komunikaci s Informačním systém evidence přestupků,
 • zpracovává a aktualizuje informační koncepci úřadu,
 • připravuje koncepční dokumenty v souladu s Informační koncepcí ČR, Národním architektonickým plánem, architekturou úřadu a informační koncepcí úřadu,
 • stanovuje dlouhodobé cíle kvality ISVS,
 • zajišťuje rozvoj ISKÚ v souladu s platnou legislativou,
 • vyjadřuje se k návrhům nové legislativy v oblasti ICT,
 • řídí strategické projekty v oblasti ICT a bezpečnosti, a to i v součinnosti s věcně příslušnými odbory,
 • zpracovává architektonický model ISKÚ dle Národního architektonického plánu – stav AS IS a TO BE,
 • zajišťuje sběr business požadavků souvisejících s rozvojem ISKÚ,
 • zajišťuje činnosti v oblasti přípravy technické zadávací dokumentace.