AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY – OBNOVA A REKONSTRUKCE PROVOZNÍHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0006439

Hlavním cílem projektu podpořeného Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR je vytvoření nové archeologické interaktivní expozice Stopami věků a současně realizace komplexní obnovy bývalé stodoly v areálu Středočeského muzea v Roztokách u Prahy a jejího nejbližšího okolí. Stavba je situovaná v severní obvodové linii zámeckého areálu.

Rekonstrukce budovy přinese nejen výrazné rozšíření výstavních ploch, ale zároveň umožní na kvalitní edukativní úrovni rozšířit programovou nabídku muzea o workshopy a akce s archeologickou nebo historickou tématikou.

Realizace výše uvedeného projektu současně zefektivní a rozšíří možnosti prezentace archeologického sbírkového fondu široké veřejnosti pomocí nejmodernějších technologií. Jeho dalším posláním je posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.

Projekt získal podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, programové období 2014-2020, prioritní osa 3, SC 3.1, výzva č. 76 Muzea II: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Projekt bude spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, výše podpory činí 85% způsobilých výdajů a dále ze státního rozpočtu a rozpočtu Středočeského kraje.

Termín realizace projektu je v období 2018-2022.