Projekt je realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, pod registračním číslem CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010682.

Předmětem projektu je realizace energeticky úsporných opatření na objektu Krajského úřadu Středočeského kraje. Konkrétně se jedná o tato opatření:

  • REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA
  • REGULACE PODRUŽNÝCH TOPNÝCH ROZDĚLOVAČŮ/SBĚRAČŮ
  • ÚPRAVA NA PŘÍPRAVĚ TV
  • ZATEPLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE DO PŮDNÍCH PROSTOR
  • ZAVEDENÍ SYSTÉMU INDIVIDUÁLNÍ REGULACE TEPLOTY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ
  • VÝMĚNA SVÍTIDEL
  • ZAVEDENÍ SYSTÉMU ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU A OSAZENÍ MĚŘIDEL

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí a dojde díky němu ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy, kdy je do roku 2033 garantovaná úspora zemního plynu 41,5 %, elektrické energie 29,4 %, vody 6 % a úspora CO2 34,7 % (tj. 511 tun).

Doba realizace: 2022 - 2023

 

Celkové náklady projektu: 23 424 935,71 Kč

Celkové způsobilé náklady projektu: 19 275 809,01 Kč, z toho 8 674 114,05 Kč tvoří dotace EU