Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, pod registračním číslem CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010949.

Předmětem projektu byla realizace energeticky úsporných opatření na objektu Nemocnice Kutná Hora. Konkrétně se jednalo o tato opatření:

 • ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO ZDIVA, VÝMĚNA OKEN A ZATEPLENÍ STŘECHY OBJEKTŮ
  •  Hlavní pavilon (lůžkové oddělení) a Sklad (bývalá prádelna)
  •  Pavilon LDN
  • Patologie
  • Technické oddělení
  • Vrátnice
  • Zařízení péče o děti
 • VENKOVNÍ STÍNĚNÍ S RUČNÍM ELEKTRONICKÝM OVLÁDÁNÍM
  • Hlavní pavilon
  • Pavilon LDN
  • Zařízení péče o děti
 • REKONSTRUKCE TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
 • INSTALACE ZDROJE PÁRY PRO TECHNOLOGII PRÁDELNY
 • NÁHRADA PARNÍCH SPOTŘEBIČŮ V KUCHYNI
 • REKONSTRUKCE OTOPNÝCH SOUSTAV, DOPLNĚNÍ TRV NA OTOPNÁ TĚLESA A REALIZACE SYSTÉMU IRC
 • ÚSPORNÁ OPATŘENÍ NA OSVĚTLENÍ
 • NOVÝ DOHLEDOVÝ A ŘÍDICÍ SYSTÉM MaR TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZAVEDENÍ SYSTÉMU ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU DLE METODIKY OPŽP

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí a došlo díky němu ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy, kdy je do roku 2032 garantovaná úspora 30,1 %. Tuto úsporu tvoří plyn (3 323 MWh/rok), elektrická energie (136 MWh/rok) a voda (4 068 m3/rok).

Doba realizace: 2021 - 2023

Celkové náklady projektu: 91 132 846,- Kč

Celkové způsobilé náklady projektu: 58 776 251,- Kč, z toho 23 510 500,- Kč tvoří dotace EU

Dokumenty