Fond sportu a volného času 2023

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém jednání dne 28.11.2022 schválilo usnesením č. 037-20/2022/ZK Program 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času 2023

Alokovaná finanční částka činí 40 000 000,00 Kč. Žádost je možné podat do jednoho ze čtyř Tematických zadání:

A. „Podpora sportovních a volnočasových aktivit – investiční podpora"
alokace 25 900 000 Kč dotace 40 000 Kč - 600 000 Kč (navýšení oproti roku 2022 o 200 000 Kč)

B. „Podpora sportovních a volnočasových aktivit – neinvestiční podpora"
alokace 11 100 000 Kč dotace 50 000 Kč - 150 000 Kč

C. „Podpora vrcholového sportu"
alokace 2 500 000 Kč dotace 10 000 Kč - 200 000 Kč

D. „Podpora handicapovaných"
alokace 500 000 Kč dotace 10 000 Kč - 80 000 K

Spoluúčast z celkových uznatelných nákladů akce/projektu: - NNO a školy 20 % - obce 30 % - handicapovaný žadatel 0 %

Žadatelem o dotaci nemohou být žadatelé, kterým byla schválena dotace z Fondu sportu a volného času 2022 z Tematického zadání „Podpora sportovních a volnočasových aktivit – investiční podpora" a Podpora sportovních a volnočasových aktivit – neinvestiční podpora".

Termín podávání žádostí je od 11. ledna 2023 od 09:00 hodin do 26. ledna 2023 do 14:00 hodin.

Bližší informace naleznete ve zveřejněném Programu 2023 jehož součástí je Metodický pokyn „Jak podat žádost o dotaci"

AKTUÁLNÍ INFORMACE K POSKYTNUTÍ DOTACE VČETNĚ FORMULÁŘŮ VYÚČTOVÁNÍ NALEZNETE ZDE.

Kontakty

Jitka Špryslová, tel. 257 280 575, 702 201 420, e-mail: spryslova@kr-s.cz

Garant programu

Ing. Andrea Krubnerová, tel. 257 280 353, e-mail: krubnerova@kr-s.cz

Zástup

Bc. Markéta Sacharová DiS., tel. 257 280 421, e-mail: sacharova@kr-s.cz

Vyúčtování

zpět na začátek stránky

Dokumenty