logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu:

„II/105 Kamenný Přívoz, rekonstrukce mostu ev.č. 105-010 a 105-011"

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008600

Cíle projektu:

Projekt je zaměřen na rekonstrukci mostu ev.č. 105-010 v úseku silnice II. třídy v obci Kamenný přívoz v délce 15 m a dále stavební úpravu přesypaného mostu ev.č. 105-011 tvořeného valenou klenbou z kamene, který se nachází na silnici II/105 přes suchou strouhu v obci Kamenný přívoz nad řekou Sázava. Most ev.č. 105-011 bezprostředně navazuje na most ev.č. 105-010. Přes dotčené mosty vede silnice II/105 ve směru Kamenný přívoz - Nesměřice.

Realizace projektu přispěje k celkovému regionálnímu rozvoji (zvýšení kvality stávající silniční sítě), ke zvýšení bezpečnosti provozu a plynulejší průjezdnosti dané oblasti.        

PROJEKT „II/105 Kamenný Přívoz, rekonstrukce mostu ev.č. 105-010 a 105-011"" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.