logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/105 Netvořice, rekonstrukce

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0009304

Cíle projektu:

Cílem projektu je kompletní rekonstrukce vozovky vč. podkladních vrstev, úprava (zesílení) nivelety a úprava (rozšíření a harmonizace) šířkového uspořádání vozovky. V rámci projektu dojde i menších stavebním úpravám mostů ev.č. 105-012B a ev.č. 105-012C, které se nacházejí na předmětném úseku komunikace II/105. Dále dojde k obnově odvodnění a rekonstrukci či novostavbě trubních propustků pod hospodářskými sjezdy a pod komunikací II/105. Rekonstruovaná komunikace bude mít rozšířené šířkové uspořádání a navýšenou niveletu v celé délce úseku, což zajištění bezpečné užívání komunikace i v dalších letech. Předmětná komunikace II/105 je ve špatném technickém stavu a na konci své životnosti. Vozovka má nevyhovující proměnlivé šířkové uspořádání pohybující se mezi 6,5 až 7 metry a proměnlivou niveletu. Krajnice vozovky je nezpevněná a olamuje se. Na vozovce je nefunkční odvodnění.

PROJEKT „II/105 Netvořice, rekonstrukce" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.