logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/105 Psáry, most ev. č. 105-002
Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009499

 

Předmětem projektu je demolice stávajícího mostního objektu ev. č. 105-002, kompletní rekonstrukce dožitých konstrukčních vrstev vozovky navazujícího řešeného úseku silnice II/105, revitalizace stávající dešťové kanalizace, úprava bezpečnostního zařízení a svislého a vodorovného dopravního značení v celé délce upravovaného úseku.

Cílem rekonstrukce silnice II/105 v obci Psáry je zkvalitnit regionální mobilitu sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TENT-T, a tím posílit konkurenceschopnost

a hospodářský růst, dostupnost a bezpečnost regionů ČR. Rekonstrukcí úseku silnice II. třídy dojde ke zvýšení užitných vlastností komunikace, únosnosti a zejména zajištění bezpečnosti provozu v řešeném úseku.

Realizace projektu přinese: zlepší stavebně-technický stav mostního objektu, zvýší únosnost a zatížitelnost mostního objektu, zlepší stavebně-technický stav vozovky, zvýší únosnost a zatížitelnost vozovky, sníží hlukové zátěže v řešené oblasti, neboť budou provedeny technologicky nové povrchy zpevněných ploch.

Realizace projektu přispěje k celkovému regionálnímu rozvoji zvýšením kvality stávající silniční sítě, ke zvýšení bezpečnosti provozu a plynulejší tranzitní průjezdnosti řešené oblasti.

PROJEKT „II/105 Psáry, most ev. č. 105-002“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

Bourání mostu
Dokončená výstavba mostu