logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/106 Hradištko, rekonstrukce silnice

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0008400

Cíle projektu:

Realizace projektu přinese:

 • zlepší stavebně-technický stav vozovky,
 • zvýší únosnost a zatížitelnost vozovky,
 • sníží hlukové zátěže v řešené oblasti, neboť budou provedeny technologicky nové povrchy zpevněných ploch,
 • zlepší podmínky pro odvodnění vozovky,
 • zlepší protismykové vlastnosti vozovky a odstraní bezpečnostní závady,
 • zvýší přehlednost a bezpečnost silničního provozu na předmětném úseku,
 • zvýší kvalitu napojení regionu na dopravní síť TEN-T,
 • zvýší dostupnost regionu a jeho dílčích oblastí,
 • zlepší podmínky pro dopravní obslužnost území veřejnou dopravou,
 • zlepší kvalitu fyzického prostředí, které je nutné pro rozvoj podnikatelských aktivit a zvyšování investic v regionu,
 • zlepší se průjezdní komfort účastníků silničního provozu.

Realizace projektu přispěje k celkovému regionálnímu rozvoji zvýšením kvality stávající silniční sítě, ke zvýšení bezpečnosti provozu a plynulejší tranzitní průjezdnosti řešené oblasti.

PROJEKT „II/106 Hradištko, rekonstrukce silnice" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.