logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/112 most ev.č. 112-007,009,010 u obcí Dobříčkov a Jemniště

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009453

Cíle projektu:

Cílem rekonstrukce mostů ev. č. 112-007,112-009,112-010 je zvýšit regionální mobilitu sítě regionální silniční infrastruktury navazující na sítě TEN-T a tím posílit konkurenceschopnost, dostupnost a bezpečnost regionů ČR. Rekonstrukcí mostů dojde k obnově mostních objektů, resp. k demolici původních a postavení nových mostů převádějící komunikaci II/112 mezi Struhařovem a Jemništěm. Zvýší se tak užité vlastnosti komunikace, únosnost mostních objektů a jednoznačně se zvýší bezpečnost v daném úseku pro všechny cílové skupiny..

Předmětem projektu je rekonstrukce mostních objektů ev. č. 112-007, 112-009 a 112-010, spočívající v náhradě stávajících mostních objektů z poloviny 19. století novými konstrukcemi stejného tvaru. Mosty převádějí silnici II/112 přes malé místní vodoteče mezi obcemi Struhařov a Jemniště. Mosty se nachází v extravilánu. Cílem rekonstrukce je zvýšit regionální mobilitu sítě regionální silniční infrastruktury.

PROJEKT „II/112 most ev.č. 112-007,009,010 u obcí Dobříčkov a Jemniště" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.