logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: „II/113 Bílkovice, most ev. č. 113-014 přes potok v obci Bílkovice"

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008450

Cíle projektu:

Cílem projektu je rekonstrukce úseku komunikace II/113 včetně mostu, který vede přes Divišovský potok. Přestavba mostu byla nutná z důvodu jeho špatného stavebnětechnického stavu. Křídla opěr byla rozvolněná, měla hloubkově vyplavené spárování. Spárování mostních podpěr bylo silně poškozené, místy byly vypadané kameny. V nosné konstrukci byly výrazné průsaky, došlo k prokreslení betonářské výztuže na spodní líc nosné konstrukce. Římsy povrchově a ve spodní části hloubkově degradovali.

Realizace projektu umožňuje vybudování nového mostu na místě stávajícího. Rekonstrukcí dochází ke zlepšení šířkových parametrů komunikace v oblasti mostu.

PROJEKT „II/113 BÍLKOVICE, MOST EV. Č. 113-014 PŘES POTOK V OBCI BÍLKOVICE" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.