logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/114 Dobříš, most ev.č. 114-016

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008224

Předmětem akce je modernizace mostu ev.č. 114-016 na silnici II/114 přes Trnovský potok za městem Dobříš. Mostní objekt se nachází na regionálně velmi důležité komunikaci II/114 spojující poblíž Hořovic skrze komunikace II/117 resp. II/118 dálnici D5 (exit - 34 Žebrák, resp. exit 28 - Zdice) s dálnicí D4 (exit 27 - Dobříš).  Jedná se o jeden z hlavních tranzitních úseků, který přivádí dopravu na dálnice D5 poblíž Hořovic a na dálnici D4 poblíž Dobříše. Komunikace je v úseku mezi městysem Hostomice a městem Dobříš jedinou spojnicí v celém okolí. Stávající most byl již na konci své životnosti, a i po lokálních opravách vykazuje velké množství poruch a je neopravitelný. Z těchto důvodů byla investorem navržena stavební úprava mostu skládající se z úplné demolice mostu původního a výstavby mostu nového ve stávající poloze. Modernizace je navržena tak, aby nové šířkové uspořádání na mostě plynule navázalo na stávající stav.

PROJEKT „II/114 Dobříš, most ev.č. 114-016" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.