logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu:
„II/118 Zlonice, rekonstrukce mostu ev.č. 118-057"
Reg. číslo projektu:  CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0007661

Cíle projektu:
Projekt je zaměřen na rekonstrukce mostu ev. č. 118-057 u silnice II/118 Zlonice. Jedná se o rekonstrukci mostu ev. č. 118-057, který je ve velmi špatném stavebním stavu. Mostní objekt převádí komunikaci II/118 přes Zlonický potok. Jedná se o spojení měst Slaný a Budyně nad Ohří.
Rekonstrukce mostu zachovává současný stav v dané lokalitě. Stávající mostní objekt bude demolován a na jeho místě bude vybudován nový, se stejným šířkovým uspořádáním. Výstavba bude probíhat za plné uzávěry.
Zhotovitel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o.
TDS+BOZP: IBH spol. s r.o.
Délka realizace: dle SoD do 20 týdnů
Cena rekonstrukce: 17 015 008,89 Kč s DPH
PROJEKT „II/118 Zlonice, rekonstrukce mostu ev.č. 118-057" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.