logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/120, mosty ev. č. 120-004, 005, 006 Sedlec - Prčice přes Sedlecký potok

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002590

Cíle projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce silnice II/120 a mostů ev. č. 120 - 004, 005 a 006.

Rekonstrukcí úseku silnice II/120 a mostních objektů dojde k obnově mostního objektu, resp. jeho svršku včetně odvodnění, říms a zábradlí s respektováním režimu památkově chráněných mostů.

Zvýší se tak užité vlastnosti komunikace, únosnost mostních objektů a jednoznačně se zvýší bezpečnost v daném úseku pro všechny cílové skupiny.

PROJEKT II/120, mosty ev. č. 120-004, 005, 006 Sedlec - Prčice přes Sedlecký potok JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.