logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/121 Votice ul. Táborská
Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0007363

Cíle projektu:

Cílem projektu je rekonstrukce komunikace II/121 Votice, ul. Táborská ve staničení 60,264-60,600.

Rekonstrukcí dojde k odstranění nevyhovujícího stavebně technického stavu, zlepšení možnosti údržby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Jedná se o rekonstrukci silnice II/121 (ulice Táborská) v úseku navazujícím na provedenou rekonstrukci u autobusového nádraží směrem až k okružní křižovatce na hranici města u silnice č. I/3. V rámci rekonstrukce dojde k úpravám vlastní komunikace odstraněním asfaltového krytu i podkladních vrstev až do hloubky 520 mm.

V současné době vykazuje předmětná silnice nespočet povrchových vad, výtluky v obrusné vrstvě a krytu, trhliny v krytu, olamování okrajů vozovky, vyjeté koleje, místní pokles, plošné deformace vozovky a degradaci konstrukce vozovky.

PROJEKT „II/121 Votice ul. Táborská" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.