logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/125 Vlašim, křižovatka

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0005639

Cíle projektu:

Předmětem stavby, která je realizovaná Středočeským krajem a Městem Vlašim, je rekonstrukce stávající stykové křižovatky silnic II/112 a II/125 a navazujících ploch.

Nově je zde navržena okružní křižovatka, do níž jsou zaústěny silnice II/112 (Tř. Politických vězňů) ze směru od Benešova, peáž silnic II/112 a II/125 (ul. Riegrova) ze směru od Pelhřimova a silnice II/125 (ul. Vlasákova) ze směru od Kolína.

Součástí SO je také spojovací větev okružní křižovatky ve směru Pelhřimov – Kolín a napojení Žižkova náměstí přes novou ul. „U Kozla", a to od km 0,000 až 0,015. Ul. „ U Kozla" je od km 0,015 do KÚ součástí SO 106 Místní komunikace.

Předmětem SO 106 je výstavba MK s pracovním názvem „U Kozla", která napojuje ul. Žižkovo náměstí na okružní křižovatku (SO 101).

Součástí realizace okružní křižovatky jsou přeložky inženýrských sítí, přeložka vodovodu a výstavba nových chodníků.

PROJEKT II/125 Vlašim, křižovatka JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.