logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: „II/125 Vlašim, most ev. č. 125-019, most přes potok za městem Vlašim"

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002419

Cíle projektu:

Předmětem stavby je rekonstrukce mostu ev.č. 125-019 ve Vlašimi (Vlasákova ulice) přes Borecký potok.

Z důvodu technického stavu mostu (spodní stavba a nosná konstrukce hodnocena stupněm IV-uspokojivý) a především z důvodu nevyhovujícímu šířkovému uspořádání pro novou polohu mostu (včetně zatížitelnosti) byla celá mostní konstrukce snesena. Je nahrazena novou konstrukcí odpovídající nové trase komunikace a jejímu šířkovému uspořádání, kdy na přilehlý chodník od obce navazuje i chodník na mostě.

Nová nosná konstrukce je polorámová železobetonová monolitická založená na pilotách. Před zahájením odstranění mostu bylo nutné přeložit trasy metalických kabelů CETIN (dříve O2), NN vedení nadzemní i podzemní ve správě ČEZ a města Vlašimi.           

PROJEKT „II/125 Vlašim, most ev. č. 125-019, most přes potok za městem Vlašim" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.