logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/237 Nové Strašecí, most ev.č. 237-007 nad tratí ČD

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009522

Cíl projektu:

Kompletní oprava mostního svršku vč. příslušenství. Výměna závěrných zídek a ložisek na opěrách. Vlastní nosná konstrukce a spodní stavba - sanace. Provedena nová protikorozní ochrana ocelové konstrukce. Doplnění 1 odvodňovače ve 3. poli mostu s vyvedením do betonového žlabu pod mostem. Dále rekonstrukce komunikace II/237, kdy dochází k zesílení nivelety konstrukce vozovky o min. 10 mm. Dále přeložka veřejného osvětlení.

PROJEKT: „II/237 Nové Strašecí, most ev.č. 237-007 nad tratí ČD" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.