logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce silnice II/272
Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009581

Cíl projektu:

Cílem rekonstrukce silnice II/272 a mostu ev. č. 272-004 je zvýšit regionální mobilitu sítě regionální silniční infrastruktury navazující na sítě TEN-T a tím posílit konkurenceschopnost, dostupnost a bezpečnost regionů ČR. Rekonstrukcí úseku silnice II/272 a mostu dojde k obnově mostního objektu. U mostu bude provedena oprava spodní stavby a komplexní oprava mostního svršku a celková oprava PKO nosné konstrukce mostu. Na nosné konstrukci v oblasti spřahující desky mezi vnitřními plochami parapetních nosníků mostovky bude provedena celková oprava mostního svršku s výměnou izolace, vozovkových vrstev, mostních závěrů, sanace stávajících říms.
Zvýší se tak užitné vlastnosti komunikace, nosnost mostního objektu a jednoznačně se zvýší bezpečnost v daném úseku pro všechny cílové skupiny.

PROJEKT „II/272, MOST EV.Č. 272-004 PŘES LABE ZA OBCÍ LITOL A REKONSTRUKCE SILNICE II/272" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.