logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/273 Mšeno, průtah

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0007955

Cíle projektu:

Cílem rekonstrukce úseku silnice II/273 v délce 698 m je zvýšit regionální mobilitu sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T, a tím posílit konkurenceschopnost, dostupnost a bezpečnost regionů ČR. Rekonstrukcí silnice dojde ke zvýšení užitných vlastností komunikace, únosnosti a zajištění bezpečnosti provozu. Dojde ke snížení hlučnosti, nehodovosti, snížení opotřebení vozidel, a především ke zvýšení bezpečnosti provozu na daném úseku.

Předmětem projektu je rekonstrukce 698,36 m dlouhého úseku silnice II/273 Mělnické ulice, která tvoří hlavní průtah městem Mšeno. Cílem rekonstrukce silnice II/273 je zvýšit regionální mobilitu sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T, a tím posílit konkurenceschopnost, dostupnost a bezpečnost regionů ČR. Rekonstrukcí silnice dojde ke zvýšení užitných vlastností komunikace, únosnosti a zajištění bezpečnosti provozu.

PROJEKT „II/273 Mšeno, průtah" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.