logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: „II/279 Rabakov- Prodašice"

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008557

Cíle projektu:

Projekt řeší rekonstrukci části silnice II/279 v úseku Rabakov – Prodašice v úseku 0,035 – 1,175 a v úseku 2,520 – 4,611 v celkové délce 3,24 km.  Vozovka zde vykazuje velké množství poruch a je zatížena nefunkčním odvodněním komunikace.

Realizace projektu umožní rekonstrukci vozovky a odvodnění silnice pro zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy.

Rekonstrukce je rozdělena do II etap. I. etapa bude realizována v intravilánu obce Rabakov, II. etapa bude probíhat v intravilánu obce Ujkovice.  

Cena díla: 52 875 779,15 Kč s DPH

Doba realizace: 28 týdnů

Zhotovitel: M- Silnice a.s.

TDS+BOZP: IBR Consulting, s. r. o.

PROJEKT „II/279 Rabakov- Prodašice" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.