logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/280 Březno, rekonstrukce

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006815

 

Cíle projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce úseku vybrané silnice II. třídy, konkrétně silnice II/280 v průtahu obcí Židněves a městysem Březno v délce 2,008 km (z toho 1,350 km způsobilých).

Rekonstrukce řeší odstranění asfaltových vrstev a pokládku nových, lokální odstranění nestmelené podkladní vrstvy nebo žulové dlažby s ložem. V místě příkopu bude provedena normová krajnice.

Stavbou dojde ke zlepšení životního prostředí lokality. Zároveň dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu a usměrnění dopravy.

 

PROJEKT II/280 Březno, rekonstrukce JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.