logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: „II/330 Nymburk, most ev. č. 330-003"
Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009538

Cíle projektu:

Realizace projektu je zaměřena na rekonstrukci mostu ev. č. 330-003 na silnici II/330 u města Nymburka v délce 68 m. Význam mostu je zásadní, jelikož silnice II/330 slouží jako přivaděč do okresního města Nymburka z jeho jihozápadního okolí. Stávající most přes Kopanický potok je v současné době ve velmi špatném stavu. Stávající most bude odstraněn a nahrazen novým mostem. Nosnou konstrukci nového mostu bude tvořit železobetonový uzavřený rám.
Projekt přispěje k napojení silnice II. třídy, konkrétně silnice II/330, na páteřní síť s důrazem na síť TEN-T.

PROJEKT „II/330 NYMBURK, MOST EV. Č. 330-003" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.