logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev.č. 331-008

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002979

Cíle projektu:

Stavba „II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008" zahrnuje rekonstrukci a přeložku silnice II/331 před obcí Sojovice s novým mostem přes řeku Jizeru (ř. km 6.77). Nový most je umístěn cca 100 m jižně od stávajícího mostu. Stávající most již nevyhovuje z vodohospodářského a šířkového hlediska, navíc je ve špatném technickém stavu. Po vybudování přeložky bude zbourán a přilehlá vozovka rekultivována.

Realizací uvedené investiční akce Středočeského kraje dojde ke zkvalitnění silniční sítě Středočeského kraje.    

PROJEKT „II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev.č. 331-008" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.