logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/332 Straky
Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010560

Cíle projektu:

Záměrem projektu je rekonstrukce páteřní komunikace II/332 v obci Straky a napojujících se komunikací III/27212 a III/3323. Rekonstrukce bude spočívat zejména ve výměně stávající dlážděné obrusné vrstvy za asfaltový kryt. Výměna přinese snížení hlukové zátěže v obci a zvýšení komfortu pro automobilovou dopravu. Dále dojde k úpravě přednosti na stávající křižovatce silnic II/332 se silnicemi III/27212 a místní komunikace směřující do obce Všejany. Nově bude hlavní komunikace vedena po silnici II/332, která je nejsilněji dopravně zatíženou tepnou v obci Straky.

Předmětem projektu je rekonstrukce úseku vybrané silnice II. tříd, konkrétně silnice II/332 v průtahu obcí Straky v délce 1,12 km. Dotčená komunikace přivádí dopravu z obce na regionální páteřní komunikaci I/38. Výměnou dlážděné vozovky za asfaltový kryt dojde ke snížení hlukové zátěže v obci a zvýšení komfortu pro automobilovou dopravu. Dojde i k úpravě přednosti na stávající křižovatce silnic II/332 se silnicemi III/27212 a místní komunikace směřující do obce Všejany, nově bude hlavní II/332.

PROJEKT „II/332 Straky" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.