logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009156

Cíle projektu:

Jedná se o kompletní odstranění dvou stávajících mostních objektů (soumostí) vedoucí přes koryto Čenovického a Krasoňovického potoka a následnou výstavbu nových mostních objektů. Nové mosty samostatné konstrukce budou jednopolové, tvořené přímo pojížděnými rámy. Nosná konstrukce bude monolitická, železobetonová. Příčle rámů budou v podélném směru náběhovaná. Na koncích mostů bude silniční těleso zajištěno rovnoběžnými železobetonovými křídly, svahy tělesa tělesa budou zpevněny kamenem do betonu. Založení obou mostů bude plošné s výměnou nevyhovující základové půdy. Na mostech budou zbudovány nové římsy a osazena nová ocelová zábradelní svodidla.

PROJEKT „II/336 Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.