logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/605 Chrášťany, přeložka silnice

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0005331

Cíle projektu:

Stavba „II/605 Chrášťany, přeložka silnice" je realizována zejména z důvodu zklidnění dopravy ve stávajícím průtahu obce Chrášťany.

Za úkol má odstranit hlavní bolest stávajícího dopravního řešení v obci, jímž je křižovatka silnic II/605 a III/00513 ve středu obce, kde zvláště v dopravních špičkách dochází k nebezpečným situacím.

Tímto řešením ke zklidnění dopravy je přeložka silnice II/605 včetně napojení na stávající silnici II/605 na východě a na silnici III/00513 na západě. Délka přeložky je cca 880 m. Na stávající silnici II/605 bude přeložka komunikace napojena malou okružní křižovatkou s vnějším průměrem 41 m a s průměrem středového ostrova 27 m. Kolem středového ostrova je navržen dlážděný nepojížděný prstenec o šířce 1 m.

Na západě bude přeložka II/605 přecházet obloukem do trasy původní silnice III/00513 (směr Chýně). Silnice III/00513 od Chrášťan bude na tuto přeložku navázána přibližně kolmou křižovatkou tvaru T s hlavní silnicí (přeložka II/605) v oblouku.

Zároveň budou rekonstruovány i úseky obou stávajících silnic, přiléhající k napojovacím křižovatkám přeložky II/605. Součástí stavby jsou i nezbytné přeložky inženýrských sítí, jakou je: VTL plynovod, kabely řízení letového provozu atd.

PROJEKT „II/605 Chrášťany, přeložka silnice" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.