logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/605 Vráž, rekonstrukce mostu ev.č. 605-020

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003473

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu realizovaného Středočeským krajem - rekonstrukce mostu ev.č. 605-020 na silnici II/605 za obcí Vráž je zvýšit regionální mobilitu sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T a tím posílit konkurenceschopnost, dostupnost a bezpečnost regionů ČR.

V rámci rekonstrukce mostu dojde ke kompletní výměně nosné konstrukce spolu s mostním svrškem a mostním vybavením při zachování směrového i výškového vedení komunikace.

Stavba podpoří motorovou dopravu a zvýší dopravní bezpečnost v širším území obcí Vráž a Loděnice. Technické řešení nové nosné konstrukce mostu zlepšuje současný vliv na životní prostředí.

Nová konstrukce zvětšuje kapacity převedení povodňových vod (nová nosná konstrukce zvětšuje světlou výšku oproti stávající konstrukci mostu cca 100 mm), zlepšením povrchu vozovky na mostě dojde k příznivému vlivu na silniční dopravu (odstranění nerovností vozovky i krajnic) a to snížením hlučnosti a prašnosti v okolí mostu.

Rozsah stavby je minimalizován tak, aby minimálně změnil stávající stav v okolí mostního objektu. 

           

PROJEKT II/605 Vráž, rekonstrukce mostu ev.č. 605-020 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.