logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/606 Nové Strašecí - hranice okresu Rakovník

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010577

Cíl projektu:

Cílem projektu je rekonstrukce silnice II. třídy č. 606 na úseku dl. 4 708 m vedeném částečně na území obcí i v extravilánu. Stavební pozemek se nachází na území Středočeského kraje západně od Prahy Od hranice okresu Rakovník po křižovatku se silnicí II/237 v Novém Strašecí.

PROJEKT: „II/606 Nové Strašecí - hranice okresu Rakovník" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.