logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: II/606 Velká Dobrá - hranice okresu Kladno, rekonstrukce silnice a mostů

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0010909

Cíl projektu:

Cílem projektu je rekonstrukce úseku silnice II/606, která zahrnuje především výměnu krytu vozovky v průměrné tloušťce cca 100 mm. Bylo navrženo navýšení nivelity vozovky průměrně o 30 mm a došlo k zesílení vozovky a zlepšení její únosnosti. Proběhlo položení nové vrstvy v tl. 110 mm. Rekonstrukce vybraného úseku silnice II. třídy v celkové délce 10,633 km.


PROJEKT: „II/606 Velká Dobrá - hranice okresu Kladno, rekonstrukce silnice a mostů" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.