logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu:
II/610 Benátky nad Jizerou, most ev. č. 610-021a přes D10

Reg. číslo projektu:
CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009173

Cíle projektu:
Cílem projektu je rekonstrukce mostu ev.č.610-021a přes D10 a oprava přilehlé komunikace II/610 ve staničení 22,353 km – 24,853 km včetně recyklace podkladních vrstev vozovky.
Realizace projektu přispěje k celkovému regionálnímu rozvoji (zvýšení kvality stávající silniční sítě), ke zvýšení bezpečnosti provozu a plynulejší průjezdnosti dané oblasti.


Stavba:                       „II/610 Benátky nad Jizerou, most ev. č. 610-021a přes D10"

Investor:                     Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Zastoupený:                Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Stavební dozor           IBR Consulting, s.r.o.

Koordinátor BOZP     IBR Consulting, s.r.o.

Zpracovatel PDPS      PONTEX spol. s.r.o.

Zhotovitel                   Skanska a.s.

Zahájení                        9.  3. 2020

Ukončení                    15. 10. 2020

Cena                           71 463 942,69 Kč bez DPH

Projekt II/610 Benátky nad Jizerou, most ev. č. 610-021a přes D10 je spolufinancován Evropskou unií