logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: III/00712 Brandýsek, most ev.č. 00712-4 přes D7

Cíle projektu:

Cílem rekonstrukce mostu ev. č. 00712-4 je zvýšit regionální mobilitu sítě regionální silniční infrastruktury navazující na sítě TEN-T a tím posílit konkurenceschopnost, dostupnost a bezpečnost regionů ČR. Hlavním cílem projektu je kompletní rekonstrukci mostu. Stávající most bude kompletně odstraněn a to kromě základů, které budou využity pro nový most s novou nosnou konstrukcí tvořenou spřaženou ocelobetonovou konstrukcí s tím, že bude využito základů stávajícího mostu. V rámci rekonstrukce mostu bude obnoveno svislé i vodorovné dopravní značení a bude provedena nová protikorozní ochrana svodidel.

Předmětem projektu je rekonstrukce mostu ev.č. 00712-4 před dálnici D7 nedaleko Brandýska. Stavební stav spodní stavby je hodnocen stupněm IV – uspokojivý a u nosná konstrukce je hodnocen stupněm VI – velmi špatný. Stav mostu je naprosto nevyhovující a jeho oprava není technicky ani ekonomicky vhodná.  Projekt předpokládá s demolicí současného mostu a vybudování nového mostu s novou nosnou konstrukcí tvořenou spřaženou ocelobetonovou konstrukcí s tím, že bude využito základů stávajícího mostu.

PROJEKT „III/00712 Brandýsek, most ev.č. 00712-4 přes D7" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.