logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: Labská cyklostezka, úsek ČOV - cukrovar

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0011243

Cíle projektu:

Cílem projektu je vybudovat novou část Labské cyklostezky, úsek ČOV - cukrovar, díky které dojde ke komplexnímu propojení dvou cyklostezek a dojde tak k přímému napojení na veřejnou dopravu, taktéž dojde ke zlepšení dostupnosti služeb, podnikatelských subjektů a vzdělávacích zařízení pro všechny cílové skupiny. Celý úsek bude řešen bezbariérově a bude výhradně k dispozici pouze pro pěší a cyklistické užívání.

PROJEKT „Labská cyklostezka, úsek ČOV - cukrovar“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.