logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Stavba:   „II/104 Most přes Vltavu v Davli ev.č. 104-001"
Investor:  Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5
Dodavatel: „Most v Davli CCZ-Firesta zastoupená vedoucím společníkem COLAS CZ a.s., a FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Brno"
Zahájení stavby: 1. 9. 2017
Předpokládané ukončení stavby: do 39 týdnů od zahájení
Cena stavby:  46 625 012,97 Kč bez DPH
56 416 265,69Kč Kč s DPH

Projekt je spolufinancovaný Evropskou Unií.

Cíl projektu: Stavba „II/104 Most přes Vltavu v Davli bude realizována z důvodu vykazujících poruch mostního svršku, mostu ev.č.104 -001 v celkové délce 265m (deformace vozovky, nefunkční odvodnění a izolace mostu, havarijní stav zábradlí, chodníků a značně narušené opěry mostu, zejm. opěry- OP 06, která obsahuje mnohačetné trhliny po celém obvodu).
Po provedení stavby bude zajištěn bezpečný stav mostu a silnice odpovídající současné těžké dopravě, rekonstrukcí se zlepší celkový stav zmiňovaného mostu a tím prodloužení jeho životnost o několik desítek let.
Rekonstrukce mostu je plánována na 39 týdnů + přestávka v zimním období. Předání staveniště zhotoviteli je plánováno ke dni 1.9.2017.
Samotná rekonstrukce mostu je plánována za plné uzavírky mostu-26 týdnů a částečná uzavírka s kyvadlovou dopravou na 13 týdnů. Most by tedy byl přes technologickou přestávku v zimním období průjezdný po jedné polovině mostu a maximálně se minimalizoval dopad uzavření mostu na obyvatele v daném regionu.
Realizací uvedené investiční akce Středočeského kraje dojde ke zkvalitnění silniční sítě Středočeského kraje.

Řidiči z Davle, Štěchovic, Jílového u Prahy a okolí se dočkají opravy davelského mostu přes Vltavu na silnici č. II/104 v městysu Davle. Kompletní rekonstrukce jej v pondělí 4. září 2017 v 10 hodin uzavře. Objízdná trasa bude dlouhá 29 kilometrů a povede po okolních komunikacích. Oprava bude stát 56,4 milionů korun (včetně DPH). Středočeský kraj na ni získal dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu EU ve výši 85 %. 
„Středočeskému kraji se významně daří čerpat evropské dotace na opravy silnic a mostů. Jen letos jde zhruba o 600 milionů korun, přičemž mosty a mostky nás trápí nejvíce. V roce 2018 by mělo jít z různých zdrojů na opravu krajských mostů ve Středočeském kraji ještě o 100 milionů korun víc než letos," řekla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

Davelský most je v havarijním stavu, jak ukázala mimořádná mostní prohlídka v roce 2014. Značně narušené jsou opěry mostu, vozovka je deformovaná, odvodnění a izolace mostu je nefunkční, v havarijním stavu je také zábradlí. Rekonstrukce přemostění Vltavy by měla trvat 39 týdnů. Úplně uzavřený bude most 26 týdnů, zbylých 13 bude průjezdný kyvadlově. „Most bude přes zimu, kdy bude mít stavba technologickou přestávku, průjezdný po jedné polovině. Snažíme se maximálně snížit negativní dopady úplné uzavírky na obyvatele daného regionu," vysvětlil radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO 2011).

Téměř 29 kilometrů dlouhá objízdná trasa pro osobní auta povede přes Jílové u Prahy, Kamenný Přívoz, Krňany a Štěchovice. Pro nákladní dopravu objížďka vyznačena nebude. Chodcům bude sloužit pro přechod řeky Starý davelský most, kde bude zřízena dočasná autobusová zastávka. Oprava mostu přeruší regionální autobusovou linku Pražské integrované dopravy číslo 444, která bude ukončena na této dočasné zastávce. Oprava mostu ovlivní i dopravu na řece. Podle postupu oprav se bude měnit šířka a poloha plavební dráhy. Plavidla na řece nebudou moci podplouvat pod aktuálně prováděnými stavebními pracemi na mostní konstrukci.

Z 1 837 mostů, které spravuje Středočeský kraj, jich je ve špatném stavu 446, ve velmi špatném stavu se nachází 114 a v havarijním stavu jich je 14. Podle odborného odhadu by bylo na jejich opravu potřeba více než 8,5 miliardy korun. „Letos půjde na opravu mostů ve středních Čechách minimálně 850 milionů korun. Velká část z toho bude z krajského rozpočtu a zbytek půjde z národních zdrojů a dotačních programů," doplnil radní pro dopravu František Petrtýl.