logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: OPRAVA MOSTU EV. Č. 112-017, EV. Č. 112-015 V OBCI DOMAŠÍN

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0007290

Cíle projektu:

Cílem projektu je rekonstrukce dvou mostů, konkrétně rekonstrukce mostu ev.č. 112-017 Most přes strouhu v obci Domašín a rekonstrukce mostu ev. č. 112-015 Most přes strouhu v obci Domašín.  Cílem rekonstrukce mostních objektů vč. rekonstrukce silnice II/112 je zvýšit regionální mobilitu sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T, a tím posílat konkurenceschopnost, dostupnost a bezpečnost regionů ČR. Rekonstrukcí mostních objektů dojde ke zvýšení vlastností komunikace, únosnosti a zajištění bezpečnosti provozu.

 

PROJEKT: "OPRAVA MOSTU EV. Č. 112-017, EV. Č. 112-015 V OBCI DOMAŠÍN" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.