logo evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název projektu: Oprava mostu ev.č.102-028, Most přes Vápenický potok ve Velké

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0004460

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu realizovaného Středočeským krajem je zvýšení bezpečnosti silničního

provozu v realizovaném úseku.

Opravou předmětného mostu dojde ke zvýšení jeho únosnosti, odstranění zúženého místa a vybudování chodníku pro pěší. Dalším hlavním cílem je zvýšit regionální mobilitu sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T, a tím posílit konkurenceschopnost, dostupnost, obslužnost a bezpečnost regionu.

Rekonstrukcí stavebního objektu dojde ke zlepšení technických vlastností mostního objektu, zvýšení užitných vlastností předmětného mostu a navazujícího vybraného úseku silnice II/102, jejich únosnosti a zajištění bezpečnosti silničního provozu.

 

PROJEKT Oprava mostu ev.č.102-028, Most přes Vápenický most ve Velké JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.