Zastupitelstvo Středočeského kraje svým Usnesením č. 011-23/2023/ZK ze dne 27. 3. 2023 schválilo Pravidla pro poskytování individuální návratné finanční výpomoci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu návratných finančních zdrojů.

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 011-23/2023/ZK ze dne 27. 3. 2023 vyhlašuje hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková Pravidla pro poskytování individuální návratné finanční výpomoci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu návratných finančních zdrojů (dále jen „Pravidla“).

       Lhůta pro podávání žádostí o individuální návratnou finanční výpomoc
je v Pravidlech stanovena

od 17. dubna 2023 od 9:00 hodin
      do 28. června 2024 do 14:00 hodin.

Způsob podání žádosti o individuální návratnou finanční výpomoc a její povinné přílohy stanovuje „Metodický pokyn k podávání žádostí o individuální návratnou finanční výpomoc“, který je nedílnou součástí Pravidel.

zpět na začátek stránky

Dokumenty

Dokumenty