Zastupitelstvo Středočeského kraje svým Usnesením č. 019-12/2022/ZK z 14. 2. 2022 schválilo Pravidla 2022 pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu na podporu výsadby stromů.

Termín podávání žádostí je od 1. 3. 2022 od 9:00 hodin do 16. 12. 2022 do 14:00 hodin

Od roku 2023 lze o tyto dary žádat ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci tématického zadání "Výsadba stromů" 

 

Dokumenty